Uppdragsforskning

Spara favorit 11 okt oktober 2013

Goda analyser banar väg för en positiv utveckling och tillväxt, inte minst inom en bransch med så snabb tillväxt som turistnäringen. Med ETOUR:s gedigna erfarenhet av turismforskning i ryggen kan vi erbjuda kvalificerad uppdragsforskning och analyser.

Vi kan genom kortare och längre projekt leverera efterfrågad kunskap till beställare inom rese- och turistnäringen. Vi utför uppdragsforskning, och analyser efter kundens önskemål. Här knyts bred kunskap och stor erfarenhet samman med en gedigen forskning.

Vårt mål är att förse turistnäringen med väl genomarbetade analyser som ger företag, myndigheter och organisationer bättre beslutsunderlag för en stabilare utveckling.

Välkommen att kontakta centrumledaren maria.lexhagen@miun.se