Tält

ETOUR är Sveriges ledande turismforskningscentrum. Forskarna utvecklar och kommunicerar vetenskaplig kunskap om turism och resande – med hållbar destinationsutveckling i fokus. Verksamheten innefattar forskning, utbildning, samt dialog och samverkan med turistnäringens aktörer.

Nyheter

Hej där, Anneli Kamb - ny doktorand på ETOUR

Anneli Kamb är doktorand på KTH och har nyligen knutits även till ETOUR-miljön. Hon rör sig i gränslandet mellan transport- och turismforskning och hon ser fram emot ett sammanhang med diskussion, inspiration och kunskapsutbyte kring turism och mobilitet.

Olgas väg från Ukraina till ETOUR

På två månader har livet förändrats totalt för forskaren Olga Milinchuk och hennes nioåriga son. De tvingades fly från sin hemstad Zhytomyr i Ukraina i början av mars och lämna allt de hade bakom sig. Med stöd från Mittuniversitetet fick hon komma till Östersund och turismforskningscentret ETOUR.

Miljoner till forskning om gastronomi och lokalt företagande

ETOUR-projektet "Enhancing Entrepreneurship in Rural Areas through Local Food Systems" har fått 6,8 miljoner från Familjen Kamprads stiftelse. Forskarna ska undersöka hur de entreprenöriella förutsättningarna kan utvecklas och bidra till en större hållbarhet inom livsmedelssektorn.

Ökat besökstryck i naturen kräver insatser av ansvariga

Under pandemin blev naturen en fristad för många. Men det ökade intresset för friluftsliv har också medfört utmaningar som slitage, trängsel och nedskräpning. Forskning visar att skötseln av naturområden för friluftsliv behöver vara mer anpassad för att klara av det ökade besökstrycket.

ETOUR i sociala medier

Utsikt

Sidan uppdaterades 2021-05-07