Tält

ETOUR är Sveriges ledande turismforskningscentrum. Forskarna utvecklar och kommunicerar vetenskaplig kunskap om turism och resande – med hållbar destinationsutveckling i fokus. Verksamheten innefattar forskning, utbildning, samt dialog och samverkan med turistnäringens aktörer.

Nyheter

Parisa kom från Shiraz till Östersund för högre studier

Parisa Setoodegan kom till Mittuniversitetet, efter tio år som resekonsult i sitt hemland Iran, för att läsa en master i turism. Hon hade en ganska klar bild av vad forskning är och vad forskare gör, men i och med studierna och den praktik som hon nu gör på ETOUR har forskning fått en ny innebörd.

Hur kan fler äldre personer bli mer aktiva i naturen?

Förmågan och möjligheten att kunna vara aktiv i naturen är en faktor som är betydelsefull för äldre personers livskvalitet och fysiska och psykiska hälsa. Ett nytt forskningsprojekt vid Mittuniversitetet ska bidra till bättre möjligheter för äldre personer att vara aktiva.

Ny förstudie om gränsöverskridande sportevenemang mellan Sverige och Norge

Forskare vid ETOUR har nyligen beviljats medel för att genomföra en förstudie som ska stärka nätverk och kunskapsutbyte mellan Mittuniversitetet och Nord universitet. Forskarna vill även vidareutveckla och utvärdera hållbara lösningar för sportevenemang i gränslandet mellan Östersund och Trondheim.

ETOUR i media

ETOURs forskare har figurerat flitigt i media under hela 2020 – ett annorlunda år som även varit omtumlande och svårt för många. Nyheter om allt från coronapandemins påverkan på turismbranschen till ledarskapets betydelse i hotell- och restaurangbranschen har lyfts i både nationell och lokal media.

ETOUR i sociala medier