Tält

ETOUR är Sveriges ledande turismforskningscentrum. Forskarna utvecklar och kommunicerar vetenskaplig kunskap om turism och resande – med hållbar destinationsutveckling i fokus. Verksamheten innefattar forskning, utbildning, samt dialog och samverkan med turistnäringens aktörer.

Nyheter

Redaktör för ny bok om turismenklaver

Enklavisk turism kan innefatta all-inclusive resorts och kryssningsresor, där resmålet är isolerat från och tydligt skiljer sig från det omgivande lokalsamhället samt har svaga kopplingar till den lokala ekonomin. Sandra Wall-Reinius har varit redaktör för en ny bok på temat.

UR-föreläsningar

Sveriges Utbildningsradio (UR) besökte Mittuniversitetet för att spela in en föreläsningsserie om vår forskning. Från ETOUR deltog Robert Pettersson, med en föreläsning om det turistiska systemet, och Peter Fredman, med ett föreläsning om friluftslivet före och efter pandemin.

Tilllgänglig naturturism

Projektet "Tillgänglig och inkluderande naturturism”, som Sandra Wall-Reinius varit projektledare för, börjar gå mot sitt slut. Vi intervjuade henne om arbetet – vilka utmaningar som finns, vad undersökningarna visat och vad som krävs för att turism och besöksnäringen ska bli mer tillgänglig.

Uppmärksammar hur människor "produktifieras" i serviceyrken

Rekryteringspraktiker med fokus på utseende och beteende snarare än formella meriter, och annonskampanjer som avbildar hotellanställda och flygvärdinnor som sexobjekt, innebär att anställda produktifieras och betraktas med pornografisk blick. Det har Kristina Zampoukos problematiserat i en artikel.

ETOUR i sociala medier