Hållbara städer och samhällen

Spara favorit
Globala målen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Vi har en självklar roll som kunskapsnav i hållbart byggande och utveckling av samhället i regionen. 

​Här kan du läsa hur Mittuniversitets forskning och utbildning bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030).

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 4 svenska sidor som är taggade med HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN. Innehållet kan variera beroende på språk.

Var med och utveckla en urban ekoby

En workshop för dig som aktivt vill vara med och bidra till utvecklingen av en modern ekologisk livsstil och Ekoby i Östersund. Inom projekt JAMTLI...

Hållbart Samhällsbyggande: Från mellersta Norrland till Europas glesa bygder (HåSa)

OM PROJEKTET: Hållbarhet inom byggande och boende är en hörnsten för regioners utveckling. HåSa syftar till att bidra till hållbart samhällsbyggande genom...

Ekoingenjör

Ekoingenjören strävar efter att bygga ett ekologiskt hållbart samhälle genom att kombinera teknisk förståelse och analysförmåga med djupare kunskaper...

Byggingenjör Hållbart byggande

Hållbarhet står mer och mer i fokus när vi ska bygga nytt eller renovera, inte bara i Sverige, utan även i stora delar av världen. Den här utbildningen ger...