Att släcka bränder: En "Multiple Streams"‑analys

Vad händer när skogsbränderna är släckta? Är vi förberedda för nästa kris? Detta projekt studerar om och hur krisberedskap och krishantering, som en policysektor på lokal nivå i Sverige, anpassas till förekomsten av stora skogsbränder.

Utbränd skog

Finansiärer

Formas logotyp

Sidan uppdaterades 2023-02-16