Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

11.jpg

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 4 svenska sidor som är taggade med HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN. Innehållet kan variera beroende på språk.

Mistra Sport & Outdoors har rullat igång!

Mittuniversitetet leder ett forsknings- och samverkansprogram där ett 30-tal forskare vid sju universitet och 23 samarbetspartners under fyra år ska skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet...