Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

7.jpg

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 11 svenska sidor och 10 engelska sidor som är taggade med HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA. Innehållet kan variera beroende på språk.

DRIVE

En snabb strukturomvandling sker inom gröna transporter och tillväxttakten är mycket hög inom den gröna energi sektorn.

Litiumjonbatterier

Forskare vid FSCN forskningscentrum har utvecklat batterier med hög kapacitet med ett nytt nanomaterial.

Bigasyn

I Sverige produceras cirka 1,2 TWh biogasfordonsbränsle varje år. Biogas som fordonsbränsle har kommersialiserats väl i Sverige.

EcoSys

Projektet handlar om att utveckla eco-effektiva processer och system inom skogsindustrin. Det sker i samarbete med flera av våra ledande skogsindustrier i Sverige.

Segment

Forskningsprojektet fördjupar kunskapen inom processmodellering och genomför fullskaleprov av nya segmentstrukturer i raffinörer för pappersindustrin.

Nanogeneratorer

Dagens samhälle rör sig från fossilbaserad energi mot förnybara energikällor.