Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

Globala målen

Vi utbildar ingenjörer som kan bygga våra hållbara energisystem, dessutom har vi forskare som fördjupar sig i hur vetenskapen ska mäta hållbarhet i våra komplexa energisystem, detta sker bland annat i Emergy network Sweden.

​Här kan du läsa hur Mittuniversitets forskning och utbildning bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030).

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 9 svenska sidor och 10 engelska sidor som är taggade med HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA. Innehållet kan variera beroende på språk.

DRIVE

En snabb strukturomvandling sker inom gröna transporter och tillväxttakten är mycket hög inom den gröna energi sektorn. För att möta morgondagens krav på grön energi och gröna transporter driver vi...

Litiumjonbatterier

Forskare vid FSCN forskningscentrum har utvecklat batterier med hög kapacitet med ett nytt nanomaterial.

Segment

Forskningsprojektet fördjupar kunskapen inom processmodellering och genomför fullskaleprov av nya segmentstrukturer i raffinörer för pappersindustrin.

Nanogeneratorer

Dagens samhälle rör sig från fossilbaserad energi mot förnybara energikällor.