Forskningsprojektet fördjupar kunskapen inom processmodellering och genomför fullskaleprov av nya segmentstrukturer i raffinörer för pappersindustrin.

Träflis

Finansiärer

Logo

Sidan uppdaterades 2022-12-28