ModDD ‑ Process modeling and new technical solutions for increased production rate

Syftet med projektet är att tillhandahålla kunskap om hur dubbla skivraffinörer i pappersbruk kan vara mer energieffektiva.

Träflis

Finansiärer

Energimyndigheten

Sidan uppdaterades 2022-12-28