ISERV

Spara favorit 3 apr april 2017

ISERV är en bred satsning på forskning om digitalisering av tjänster. Projektet kommer att kunna utveckla förutsättningar för att kunna tillhandahålla nya e-tjänster hos både privata företag samt offentlig sektor samtidigt som man kommer att kunna standardisera information och garantera kvaliteten på informationen.

Projektets syfte är att utveckla förutsättningar för en rad informationsbaserade tjänster som innebär att organisationerna står starkare och kan arbeta effektivare mot kunder och medborgare.

Projektet har som delmål att skapa:

 • Ett utvecklat förslag på samt modeller för utformning av tjänster och kanaler riktade mot svenska (och i förlängningen nordiska) elkunder.
 • En utvecklad och generell plattform som resulterar i ett gemensamt koncept - e-arkiv som en tjänst (e-archive as a service).
 • Metoder för att dokumentera och värdera information i anslutning till stora infrastrukturprojekt samt förslag på ett integrerat sätt att hantera den gemensamma informationen över tid i stora infrastrukturprojekt. Läs mer
 • En generisk modell för informationshantering och förvaltning som skapar förutsättningar för e-tjänster

ISERV har som ambition att genomföras i en bred förankring med deltagande aktörer från både Västernorrlands och Jämtlands län. Deltagare är:

 • Jämtkraft, Övik energi, BTEA, Fyrfasen energi, Hemab
 • Energidataföreningen
 • Härnösands och Härjedalens kommun
 • Bolagsverket, Riksarkivet Härnösand
 • Näringslivsarkivet, Föreningsarkivet
 • Trafikverket och Skanska (underleverantör i infrastrukturprojekt och underhåll)
 • IT-konsultföretaget Esatto

Kontakt

Projektledare
Mikko Ahonen