Fakulteternas avdelningar

Spara favorit Skriv ut 6 okt oktober 2016

Sedan den första april 2013 har vi en ny organisation och institutionerna har ombildats till avdelningar. 

AVDELNINGEN FÖR ARKIV- OCH DATAVETENSKAP

Avdelningen för arkiv- och datavetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkluderar utbildning i ämnena: datateknik, datavetenskap samt arkiv- och informationsvetenskap.

 

AVDELNINGEN FÖR DATA- OCH SYSTEMVETENSKAP

Avdelningen för data- och systemvetenskap har verksamhet på Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: datavetenskap, datateknik, informatik och statistik.

 

AVDELNINGEN FÖR EKONOMIVETENSKAP OCH JURIDIK

Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi och statistik.

 

AVDELNINGEN FÖR EKOTEKNIK- OCH HÅLLBART BYGGANDE

Avdelningen för ekoteknik- och hållbart byggande har verksamhet på Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom avdelningens ämnen: ekoteknik, miljövetenskap, miljöteknik och byggnadsteknik.

 

AVDELNINGEN FÖR ELEKTRONIKKONSTRUKTION

Avdelningen för elektronikkonstruktion har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. 

 

AVDELNINGEN FÖR HUMANIORA

Avdelningen för humaniora finns på Campus Sundsvall. Verksamheten bedriver forskning och erbjuder över 70 olika kurser inom historia, litteraturvetenskap, engelska, spanska, svenska språket och religionsvetenskap. 

 

AVDELNINGEN FÖR HÄLSOVETENSKAP

Avdelningen för hälsovetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap och rehabiliteringsvetenskap.

 

AVDELNINGEN FÖR INDUSTRIDESIGN

Avdelningen för industridesign har verksamhet på Campus Sundsvall och erbjuder en treårig kandidatutbildning i industridesign och en tvåårig masterutbildning i design för alla. 

 

AVDELNINGEN FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSYSTEM

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkluderar forskning och undervisning inom ämnena: datateknik, informatik, elektroteknik, data- och systemvetenskap och industriell organisation och ekonomi.

 

AVDELNINGEN FÖR KEMITEKNIK

Avdelningen för kemiteknik har verksamhet på Campus Sundsvall. Avdelningen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik. 

 

AVDELNINGEN FÖR KVALITETSTEKNIK, MASKINTEKNIK OCH MATEMATIK

Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik har sin verksamhet på Campus Östersund. Avdelningen utbildar och bedriver forskning inom ämnena: matematik, maskinteknik, kvalitetsteknik, sportteknologi samt kvalitet och ledarskapsutveckling. 

 

AVDELNINGEN FÖR MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP

Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och erbjuder fyra grundutbildningsprogram och en internationell masterutbildning inom ämnena: bildjournalistik, grafisk design, medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik. Inom avdelningen finns forskningscentret DEMICOM. 

 

AVDELNINGEN FÖR NATURVETENSKAP

Avdelningen för naturvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och på Digital Printing Centre, DPC, i Örnsköldsvik. Avdelningen utbildar och bedriver forskning i ämnena: fysik, kemi, biologi, maskinteknik, grafisk teknik, teknisk design och teknisk fysikbiologi.

 

AVDELNINGEN FÖR OMVÅRDNAD

Avdelningen för omvårdnad finns på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inbegriper utbildning och forskning inom området omvårdnad. 

 

 

AVDELNINGEN FÖR PSYKOLOGI

Avdelningen för psykologi har verksamhet på Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom psykologins olika områden. 

 

 

AVDELNINGEN FÖR SAMHÄLLSVETENSKAP


Avdelningen för samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Verksamheten innefattar forskning och utbildning inom fyra ämnen: genusvetenskapkriminologisociologi och statsvetenskap.

 

AVDELNINGEN FÖR SOCIALT ARBETE

Avdelningen för socialt arbete bedriver sin verksamhet vid Campus Östersund. Avdelningens kärnverksamhet är grund- och vidareutbildning av socionomer samt forskning och forskarutbildning i socialt arbete.

 

AVDELNINGEN FÖR TURISMVETENSKAP OCH GEOGRAFI

Avdelningen för turismvetenskap och geografi har verksamhet på Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom turism.

 

AVDELNINGEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP

Avdelningen för utbildningsvetenskap har sin verksamhet vid Campus Sundsvall. De flesta inom programmen på lärarutbildningarna som omfattar barn- och ungdomspedagogik samt grundskole- och gymnasielärare. 

 

AVDELNINGEN FÖR ÄMNESDIDAKTIK OCH MATEMATIK

Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom området.