Universitetsbiblioteket och studentstöd (UB)

Medarbetare, sorterade på förnamn

Anders Danielsson

Bibliotekarie|Librarian

010-1428520

Andrew Butterworth

Bibliotekarie|Librarian

010-1428817

Anita Frisk

Biblioteksassistent|Library Assistant

010-1428343

Anna Hallqvist

Handledare för pedagogiskt stöd

010-1428303

Anna Holmqvist

Biblioteksassistent|Library Assistant

010-1428103

Anna-Lena Stöök

Biblioteksassistent|Library Assistant

010-1428862

Ann-Christine Hägglund

Biblioteksassistent|Library Assistant

010-1428982

Bengt Redeborn

Bibliotekarie|Librarian

010-1428022

Emil Berggren

Bibliotekarie|Librarian

010-1428453

Eva Lundin

Biblioteksassistent|Library Assistant

010-1428828

Gertrud Ivarsson

Bibliotekarie|Librarian

010-1428376

Helena Söderberg

Samordnare studenthälsofrågor

010-1428487

Jonas Degerfält

Bibliotekarie|Librarian

010-1428012

Kerstin Mårtensson

Bibliotekarie|Librarian

010-1428114

Lars Våge

Bibliotekarie|Librarian

010-1428839

Lill Furudahl

Bibliotekarie|Librarian

010-1428693

Liselott Jacobson

Biblioteksassistent|Library Assistant

010-1428461

Lotta Olsson

Studievägledare|Study Counsellor

010-1427946

Lovisa Larsson

Bibliotekarie|Librarian

010-1427859

Maja Hörnberg

Biblioteksassistent|Library Assistant

010-1428523

Malin Johansson

Biblioteksassistent|Library Assistant

010-1428486

Maria Forslin

Systemspecialist|Systemspecialist

010-1428845

Maria von Essen

Bibliotekarie|Librarian

010-1428730

Marie Rönnlund

Bibliotekarie|Librarian

010-1428528

Marlene Franzén

Bibliotekarie|Librarian

010-1428720

Mattias Sjöqvist

Språkhandledare|Språkhandledare

010-1427902

Mikael Reberg

Universitetspedagogisk utvecklare|Educational Developer

010-1428477

Nils Wikström

Studievägledare|Study Counsellor

010-1428598

Olivia Ekman

Bibliotekarie|Librarian

010-1428015

Oskar Hammargren

Bibliotekarie|Librarian

010-1428710

Renée Abrahamsson

Bibliotekarie|Librarian

010-1428787

Robin Zetterberg

Handledare pedagogiskt stöd

010-1427943

Sara Ahlin

Studievägledare|Study Counsellor

010-1428945

Sonya Edström

Handledare för pedagogiskt stöd|Handledare för pedagogiskt stöd

010-1427956

Torun Sundström

Bibliotekarie|Librarian

010-1428993

Ulf Andersson

Studievägledare

010-1427860

Victoria Engman

Biblioteksassistent|Library Assistant

010-1428990