17 miljoner till forskning om arbetsmarknadsprogram

Tis 12 okt 2021 11:53

Forskare vid Mittuniversitetet inleder nu ett forskningsprojekt där man under sex år ska studera hur kommunala arbetsmarknadsprogram kan bidra till att öka inkluderingen på arbetsmarknaden.

Byggarbetare vid bygge

Mittuniversitetet får 17,3 miljoner kronor från statliga forskningsfinansiären Forte för att under sex år studera lokala arbetsmarknadsprogram i forskningsprogrammet "Lokala arbetsmarknadsprogram - Utmaningar av och för en inkluderande arbetsmarknad".

– Vi hoppas att vi med vår forskning ska hitta vägar och sätt som hjälper grupper som står långt från arbetsmarknaden att komma in i arbetslivet och få en egen försörjning, säger Gunilla Olofsdotter, projektledare och docent i sociologi.

Forskarna inriktar sig på lokala initiativ i Västernorrland och Göteborgsregionen, med ett särskilt fokus på kommunala satsningar.

– Vi kommer att undersöka aktiviteter i arbetsmarknadsprogrammen för att se hur strukturer och organisering skiljer sig åt mellan regioner i Sverige, och hur nationella politiska ambitioner översätts till det lokala sammanhanget, säger Sara Nyhlén, docent i statsvetenskap.

Även arbetsmarknadsprogrammens deltagare är i fokus för forskargruppens intresse. Genom att ta del av de individuella erfarenheterna från dem som direkt påverkas av politiska ambitioner och lokala upplägg av programmen, kan man dra slutsatser utifrån eventuella skillnader mellan erfarenheter och arbetsmarknadspolitiken.

– Genom att studera arbetsmarknadsprogrammen utifrån både arrangörens intentioner och deltagarnas erfarenheter hoppas vi kunna förstå de problem som finns, och kanske föreslå lösningar, säger Carolina Klockmo, lektor i rehabiliteringsvetenskap.

Projektledare är docent Gunilla Olofsdotter. Övriga deltagare från Mittuniversitetet är dr Malin Bolin, professor Katarina Giritli-Nygren, dr Carolina Klockmo, docent Sara Nyhlén, dr Åsa Tjulin och projektassistent Ida Sjöberg. Deltar gör också dr Gunilla Bergström, Göteborgsregionens kommunalförbund (FoU Väst). Flera av forskarna är knutna till Forum för Genusvetenskap och Nätverket för arbetslivsforskning.

Kontaktperson:

Gunilla Olofsdotter, projektledare och docent i sociologi vid Mittuniversitetet, 010-142 86 44, gunilla.olofsdotter@miun.se


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-06-16