Ny utbildning inom additiv tillverkning ska möta industrins stora behov

Mån 03 maj 2021 10:30

KK-stiftelsen beviljar två miljoner kronor till Mittuniversitetet för att starta utbildningsprogram på avancerad nivå inom additiv tillverkning med metalliska material.

3D-print i studentlabbet

– I flera kartläggningar har svensk industri pekat ut att en av de största utmaningarna för att kunna industrialisera additiv tillverkning i metall är brist på utbildning. Efterfrågan på kompetenta medarbetare inom området är så stor att flera svenska företag har behövt rekrytera utanför Sverige, säger Lars-Erik Rännar, professor och projektledare, Sports Tech Research Centre vid Mittuniversitetet.

Just nu pågår ett förberedelsearbete som under nästa år ska leda fram till en helt ny utbildning. I projektet samverkar Mittuniversitetet med såväl näringsliv som Örebro universitet och Karlstads universitet. Målsättningen är också att utveckla någon form av internationellt samarbete inom ramen för utbildningen.

– Additiv tillverkning, som ofta kallas 3D-printing, är ett sätt att producera detaljer genom att addera material lager på lager. Det handlar bland annat om att producera komplexa produkter och förbättra processer för att minska avfall, föroreningar, materialförbrukning och energianvändning, säger Lars-Erik.

Samarbetet mellan de tre universiteten är ett medvetet val där lärosätenas olika forskningsprofiler kompletterar varandra. Mittuniversitetet har lång erfarenhet av process- och materialutveckling inom området elektronstrålebaserad pulverbäddsfusion (electron beam-based powder bed fusion, E-PBF) medan Örebro universitetet är profilerade inom design och modellering. Karlstad universitet fokuserar på laserbaserad pulverbäddsfusion (laser-based PBF, L-PBF) av avancerade metalliska material och materialkarakterisering.

– I projektet har vi en fin bredd på samverkan med utrustningsleverantörer, materialtillverkare och slutanvändare vilket bäddar för bra resultat. Vi kommer att erbjuda såväl campusförlagd utbildning med stark forskningsanknytning som distansutbildning på halvfart, säger Lars-Erik Rännar.

Kontaktperson:
Lars-Erik Rännar, professor och projektledare, Sports Tech Research Centre vid Mittuniversitetet, lars-erik.rannar@miun.se, 010-142 84 17


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-06-19