Medarbetarsidorna fungerar bäst i inloggat läge, om du loggar in får du se din personliga information.

Logga in

I fokus

Medarbetarinfo

Teams-utbildning

För att få åtkomst till Teams behöver du gå en utbildning, nya tillfällen erbjuds nästa vecka, 7-8 april.

Tidigare störningar i Moodle

I fredags, 27 mars, förekom problem i Moodle med anledning av den ökade användningen. Underhållsarbete genomfördes senare på eftermiddagen.