Gamla bildbanksbilder

Medarbetare

Hej medarbetare!

Logga in för att se din personliga information.
Jag behöver hjälp med min inloggning

Genvägar

Medarbetarinfo

NMT inför ny dekanperiod

Från den 1 juli inleds en ny dekanperiod där Hans-Erik Nilsson har utsetts till dekan för NMT under fortsatt två år och Dan Bylund till ny prodekan i två år och därefter som dekan för 2023–2025.

2021-06-24

Ökad säkerhet i Zoom

Imorgon fredag 25 juni sker en säkerhetsuppdatering i Zoom som gör att alla möten som skapas måste använda minst en av följande säkerhetsfunktioner: Passcode, Waiting room, Only authenticated users can join

2021-06-24

Ämnet religionsvetenskap avvecklas

Vid rektors beslutsmöte under tisdagen beslutades att ämnet och huvudområdet Religionsvetenskap ska avvecklas. Detta för att frigöra resurser för att utveckla utbildningsprogram inom humaniora samt stärka lärarutbildningen.

2021-06-22

Nya ramar för förvaltningen efter sommaren

Inom förvaltningen pågår ett arbete med att utveckla metoder som behövs för att följa förändringar i utbildning, forskning och samhället i stort så att Mittuniversitetet som helhet gynnas på bästa sätt. Direkt efter sommaren presenteras nya ramar för förvaltningens avdelningar.

2021-06-21

Tre vicedekaner utsedda

Tre vicedekaner har nu utsetts av fakulteternas dekaner. Ingela Bäckström, Peter Degerman och Peter Öhman blir universitetets vicedekaner.

2021-06-21

Uppgradering av Kaltura (Miun Play)

Under perioden 25 juni kl 16.00 till 27 juni kl 15.00 kommer Kaltura (Miun Play) att uppgraderas till senaste versionen. Under uppgraderingen kommer det att vara störningar i driften och tjänsten är då inte tillgänglig.

2021-06-21

Medarbetarutbildning i lika villkor

Välkommen att anmäla dig till medarbetarutbildningen ”Lika villkor och medarbetarskap – hur jobbar vi praktiskt för förändring?”

2021-06-21

I fokus

Ledningsbloggen

Ledningspodden

IT-guider