Medarbetarsidorna fungerar bäst i inloggat läge, om du loggar in får du se din personliga information.

Medarbetarinfo

Drygt 15 500 antagna efter första urvalet

Det första urvalet till höstens program och kurser vid landets universitet och högskolor är nu genomfört. Vid Mittuniversitetet har drygt 15 500 antagningar beslutats.

2020-07-10

Previa leverantör av företagshälsovård

Upphandling och ett nytt avtal kring företagshälsovård är klart. Previa är från och med den 1 juli ensam leverantör av företagshälsovårdstjänster i både Östersund och Sundsvall.

2020-07-02

Säkerhetsinformation

Ett urval av domänkategorier blockeras för åtkomst från Mittuniversitetets nät

2020-06-30

Stärka forskningsprojekt med samfinansiering

Idag beslutades att en strategisk samfinansiering inrättas för att premiera forskare som erhållit forskningsmedel i hård konkurrens från Vetenskapsrådet, Formas, Forte, Riksbankens Jubileumsfond och EU:s ramprogram för forskning och innovation.

2020-06-30

I fokus