Medarbetarsidorna fungerar bäst i inloggat läge, om du loggar in får du se din personliga information.

Logga in

I fokus

Medarbetarinfo

Hög tid att ansluta till Teams

Teams ersätter Skype, för att få åtkomst till Teams behöver du gå en utbildning. Nu erbjuds de sista utbildningstillfällena innan O365-projektet avslutas 30 juni. Ta chansen att snabbt och enkelt komma igång!

Inget schemalagt introduktionspass för nya studenter i höst

Vanligtvis genomförs ett universitetsgemensamt introduktionspass under terminens första dag för nya studenter vid respektive campus. I år ställer vi om till digitala alternativ och välkomnar nya studenter till Mittuniversitetet på andra sätt.

Mittuniversitetets grafiska profil justerad och kompletterad

Rektor har fastställt en uppdaterad version av reglerna för universitetets visuella identitet. Exempelvis så har avsnittet om varumärket tagits bort och en viss möjlighet att använda avataren (logotypens symbol) för digitala tjänster har tillkommit.

Coronaanpassningen påverkar studiemotivationen

I en enkät har våra studenter fått svara på hur Coronaanpassningen har påverkat deras studier. Sammantaget verkar anpassningen ha fungerat tillfredsställande, även om vissa grupper upplever problem med studiemotivation och mående.