Gamla bildbanksbilder

Medarbetare

Hej medarbetare!

Logga in för att se din personliga information.
Jag behöver hjälp med min inloggning

Genvägar

Medarbetarinfo

Tillgången till appar i O365 inkl Teams begränsas

En whitelist för godkännande av appar för Office 365 kommer att börja användas. Microsofts egna appar är tillåtna. Men en godkännandeprocess införs för appar från tredje part liksom för egenutvecklade appar. Möjligheten att lägga till nya appar från tredje part stängs därför från den 3 maj.

2021-04-21

Medarbetarundersökningen är klar

Nu är analysen av medarbetarundersökningen klar, och resultatet är snarlikt den som genomfördes för två år sedan. Glädjande är att svarsfrekvensen har ökat betydligt – med tio procent.

2021-04-21

Dags att söka doktorandkurs – lär dig skapa impact!

Nu öppnar ansökningen till Innovationskontoret Fyrklöverns doktorandkurs i nyttiggörande, som lär doktorander att omvandla forskningsidéer till konkret samhällsnytta. Sista ansökningsdag är 26 maj.

2021-04-21

Stor satsning på teknikstött lärande

Nu startar Mittuniversitetets initiativ för att vidareutveckla våra utbildningar och lärarnas kompetens inom teknikstött och livslångt lärande. Projektet HEaD (Higher Education and Digitalisation) är en femårig satsning på pedagogisk utveckling.

2021-04-20

Studenthälsan växlar upp

Den pågående pandemin påverkar den psykiska hälsan bland studenterna – social isolering och svårigheter att strukturera studierna skapar stress och sömnsvårigheter. En plan för att utöka Studenthälsans verksamhet har nu därför presenterats.

2021-04-19

Nätverksstörningar

För att komma till rätta med senaste tidens nätverksstörningar har IT Drift & Utveckling inom INFRA tagit fram en lista på åtgärder som behöver vidtas kompletterat med en översyn utförd av en extern part.

2021-04-19

I fokus

Ledningsbloggen

Ledningspodden