Hur är Mittuniversitetet organiserat? Läs mer om avdelningar, fakulteter och vetenskapsområden samt centrala stödfunktioner. Här kan du även finna information om aktuella universitetsövergripande projekt och satsningar.


Populärt

Sidan uppdaterades 2022-10-05