Anställnings- och personalfrågor

Spara favorit 4 okt oktober 2019

Välkommen till sidorna som handlar om din anställning här på Mittuniversitetet. Här finns samlad information som rör din anställning, lön och arbetsmiljö med mera.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Mittuniversitetet ska kvalitetssäkra verksamheten genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med Arbetsmiljöverkets lagar...

Airport Terminal and Travellers

Rapportering i Primula

Rapporteringen i Primula är en webbaserad tjänst där du som medarbetare administrerar dina anställningsärenden.

Internationella studenter, G-huset, Östersund

Lika villkor

Alla ska känna sig motiverade och välkomna att arbeta och studera vid Mittuniversitetet.  

Sjukanmälan

Anmäl sjukfrånvaro genom att mejla sjukanmalan@miun.se eller ringa 010-142 80 00 val 4. Kom även ihåg att meddela dina kollegor på avdelningen om att du är sjuk.

 

 När du kommer tillbaka gör du en friskanmälan i Primula