Styrdokument

Spara favorit 2 dec december 2019

Här finns regler och styrdokument som gäller för Mittuniversitetet samlade.

Campus Sundsvall

Tillgodoräknanden

Mittuniversitetets tillgodoräknandeordning innehåller regler gällande såväl studentens rättssäkerhet som universitetets myndighetsansva...

Personalbilder

Planera, utforma, organisation och ansvarsfördelning

Strategi, planer, regler, handläggningsordning och policies för styrning, organisation och ansvarsfördelning på övergripande nivå.

Medarbetare

Vägledning och mallar för styrdokument

Här finner du vägledning för strategi, policy, regler, plan och handläggningsordning.

Sveriges Rikes Lag

Rixlex

Sök lagar och författningar i Rixlex.

Personalbilder

Kommunikation

Här finns kommunikationspolicy, plan för kommunikation, språkpolicy och Mittuniversitetets grafiska profil.

Personalbilder

Anställa personal

Regler och handläggningsordningar som gäller vid anställning av personal.