De centrala ramavtalen (RALS) är utformade så att de stödjer en lokal lönebildning som utgår från verksamhetens behov och förutsättningar samt medarbetarnas prestation och resultat. Mittuniversitetet utgår från de centrala avtalen i arbetet med den lokala lönebildningen.

Kontakt

HR-avdelningen

HR-avdelningen

Sidan uppdaterades 2023-03-27