De centrala ramavtalen (RALS) är utformade så att de stödjer en lokal lönebildning som utgår från verksamhetens behov och förutsättningar samt medarbetarnas prestation och resultat. Mittuniversitetet utgår från de centrala avtalen när vi jobbar med vår lokala lönebildning.