Arbetsmiljö, rehabilitering och hälsa

Friskvård

Mittuniversitetet vill uppmuntra fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Bland annat genom friskvårdsersättning och friskvårdstimme.

Rehabilitering

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad karaktär.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Mittuniversitetet ska kvalitetssäkra verksamheten genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med Arbetsmiljöverkets lagar och föreskrifter.

Ta en paus!

Stel i ryggen? Ont i nacken? Det är lätt hänt att bli alltför stillasittande i hemmakontoret. Då kommer värken som ett brev på posten. Här får du därför några tips på vad du kan göra.