Är du forskare på Mittuniversitetet och behöver råd och guidning kring forskningsfinansiering? Vi på Grants Office riktar oss till dig som är forskare eller administratör och ger rådgivning och stöd kring forskningsfinansiering och ansökningar.

sedlar

Vi hjälper dig med din ansökan, ger feedback och granskar formalia. Vi tittar också på texten utifrån den aktuella bidragsgivarens specifikationer. Välkommen att höra av dig till oss!

Grants Office

Nina Erkenstam, forskningsrådgivare
nina.erkenstam@miun.se 010-142 78 71

Torbjörn Westerlund, forskningsrådgivare
torbjorn.westerlund@miun.se 010-142 78 95

Utlysningar årshjul 2020

Här finns länkar till större nationella och internationella utlysningar

Ekonomistöd

På denna sidan finner du kontaktuppgifter till ansvarig ekonom för ekonomistödet. På sidan finns också länkar till kalkylmallar, handläggningsordningar och lathundar som används till projektansökni...

EU-finansiering

På denna sida finner du information till några av de vanligaste finansiärerna inom EU.

Medel för forskningsdriven innovation

Syftet med Forskningsdriven innovation är att stimulera idéer inom alla vetenskapsområden som kan leda till en innovation och bidrar till att forskningsbaserad kunskap nyttiggörs i det omgivande...

Nationell finansiering

Här finner du information samt länkar till några av de vanligaste nationella forskningsfinansiärerna. På sidan finner du också en länk till Forskning.se, en webbportal där information om ytterligar...

Nordisk finansiering

På denna sida finner du information och länkar till de vanligaste nordiska finansiärerna.

Nyttiggörande av forskning

Nya idéer föds bland Mittuniversitetets forskare, medarbetare och studenter. Bär du på kunskap som skulle kunna utgöra grunden för en ny tjänst, vara, process eller metod?

Prisma - Databas för ansökningar

Prisma är Formas, Fortes och Vetenskapsrådets gemensamma ansökningssystem. I Prisma kan du med ett enda användarkonto hantera ansökningar för alla tre forskningsråd.

Regional finansiering

Här finner du kontaktuppgifter till några av de vanligaste regionala och lokala finansiärerna.

Samverkansavtal med kommuner

Vi har samverkansavtal med flera kommuner i regionen. Via dem kan forskare och partners från kommunala organisationer söka finansiering för förstudier och projekt.

Språkgranskning

Om du behöver hjälp med översättning till/från engelska–svenska eller språkgranskning så finns dels en intern resurs för texter som ska bekostas via overhead, dels en upphandlad leverantör att anli...

Stöd från biblioteket

Här finner du länk till bibliotekets sida om bland annat publicering samt kontaktuppgifter om du frågor rörande bibliometri och bibliometrisk analys.

Annual Call Calender 2020/2021

NOVEMBER 2020 24 November VINNOVA Centrum för finansmarknadsforskning 25 November VINNOVA Swefife-Medtech4Health: Förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling 30 November...