hållbarhet, samarbete, team, utveckling

Mittuniversitetet har tecknat samverkansavtal med flera kommuner i regionen. Via avtalen kan forskare och partners från kommunala organisationer söka finansiering för förstudier och projekt.

Härnösands kommun

Härnösands kommun och Mittuniversitetet har ett samverkansavtal som stärker kopplingen mellan forskning, samhälle och näringsliv och skapar en gemensam kraft för utveckling och hållbar tillväxt.

Nordanstigs kommun

I juni 2022 tecknas ett nytt, fyraårigt samverkansavtal mellan Mittuniversitetet och Nordanstigs kommun. Parterna avsätter tillsammans totalt fyra miljoner kronor till gemensamma forskningsprojekt...

Sollefteå kommun

Sollefteå kommun och Mittuniversitetet har ett samverkansavtal som stärker kopplingen mellan forskning, samhälle och näringsliv och skapar en gemensam kraft för utveckling och hållbar tillväxt.

Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet har ett samverkansavtal för gemensam utveckling och tillväxt. Med våra respektive kunskaper, kompetenser och mål kan vi tillsammans stärka regionen och göra...

Timrå kommun

Timrå kommun och Mittuniversitetet har ett samverkansavtal som stärker kopplingen mellan forskning, samhälle och näringsliv och skapar en gemensam kraft för utveckling och hållbar tillväxt.

Ånge kommun

Ånge kommun och Mittuniversitetet har startat ett samverkansavtal som stärker kopplingen mellan forskning, samhälle och näringsliv för ökad konkurrenskraft, förnyelse och hållbar utveckling.

Örnsköldsviks kommun

Örnsköldsviks kommun och Mittuniversitetet har ett samverkansavtal som stärker kopplingen mellan forskning, samhälle och näringsliv och skapar en gemensam kraft för utveckling och hållbar tillväxt.

Östersunds kommun

Östersunds kommun och Mittuniversitetet har ett samverkansavtal kring forskning och utveckling. Avtalet ska stärka och utveckla verksamheten vid campus Östersund och att bidra till en långsiktig...

Kontakt

Åsa Yderfält

Forskningshandläggare |Research Officer

+46 (0)10-1428672

Sidan uppdaterades 2023-02-28