hållbarhet, samarbete, team, utveckling

På Grants Office arbetar forskningsrådgivare och projektledare med att ge stöd både till Mittuniversitetets forskare såväl som till universitetets ledning. Vårt huvudmål är att bidra till att öka den externa forskningsfinansieringen och att vara ett ledningsstöd för regionala utvecklingsfrågor.

Forskningsfinansiering

Vi på Grants Office riktar oss till dig som är forskare eller administratör och ger rådgivning och stöd kring forskningsfinansiering och ansökningar. Vi hjälper dig med din ansökan, ger feedback och granskar formalia. Vi tittar också på texten utifrån den aktuella bidragsgivarens specifikationer. Skicka e-post till Grants Office eller se våra kontaktuppgifter längst ner på sidan. 

Vill du ha tips kring hur du kan hitta möjliga finansiärer, använda gärna vår Guide för att hitta finansiärer.

Regional utveckling genom samverkan

Forskningsrådgivare från Grants Office processleder också samverkansavtalen med flertalet av Mittuniversitets samverkanskommuner i Västernorrland och Jämtland Härjedalen. Mer information om samverkansavtalen hittar du längre ner på sidan.

 

Kontakt

Ludde Edgren

Avdelningschef|Head of Department

010-1428329

Nina Erkenstam

Forskningsrådgivare|Research Advisor

010-1427871

Torbjörn Westerlund

Forskningsrådgivare|Research Advisor

010-1427895

Martin Paju

Forskningsrådgivare|Research Advisor

010-1428686

Karin Nygård-Skalman

Projektledare|Project Manager

010-1428250