Gemensamma stöd och servicetjänster

Mittuniversitetet erbjuder många tjänster och bred service för att underlätta din arbetsvardag.

Sjukanmälan

Anmäl sjukfrånvaro genom att mejla sjukanmalan@miun.se eller ringa 010-142 80 00 val 4. Kom även ihåg att meddela dina kollegor på avdelningen om att du är sjuk. När du kommer tillbaka gör du en friskanmälan i Egenrapportering.