Genom internationalisering kan människors perspektiv vidgas. Internationalisering i olika former skapar förutsättningar för erfarenhetsutbyten, ger inblick i olika sätt att organisera samhället och skapar förståelse för människors sätt att tänka, förhålla sig och agera.

Kontakt

International Office

International Office

Sidan uppdaterades 2023-03-24