Hur publicerar jag tjänsteplaneringen för personalen?

Svar: Från vänstermenyn, klicka på Planering/Publicera och ange nytt datum och klicka på Spara.

T ex: När all planering är klar för verksamhetsåret 2020 anges datumet 2021-01-17, då blir tjänsteplaneringen för verksamhetsåret 2020 synlig för all personal inom institutionen.