Hur går jag tillväga för att anlita en studentambassadör?

Det finns olika typer av anställningsformer på Mittuniversitet.

Anställningsformer på Mittuniversitetet

Eventstöd

Det är mycket att tänka på när du ska arrangera ett event. Framför allt behöver du en god planering. Du kan välja mellan att sköta allt kring eventet själv eller ta hjälp av våra leverantörer inom konferensstöd.

Här har vi samlat informtion kring att arrangera ett event.

Eventstöd

Officemallar

Mittuniversitetet har tagit fram gemensamma mallar för Officeprogrammen Word och PowerPoint. 

Det är viktigt att använda dessa mallar för att följa Mittuniversitetets grafiska profil och för att skapa tillgängliga dokument.

På sidan miun.se/officemallar hittar du information om vart du hittar mallarna samt lathundar, checklista och manual för Mittuniversitetets tillgängliga Officemallar.

Om du tar fram dokument som ska publiceras på miun.se ska du säkerställa att de är tillgängliga.

Läs mer om tillgänglighet

Skriv och språktips på engelska

Söker du engelska benämningar på fakulteter och avdelningar vid Mittuniversitetet? Eller vad docent heter på engelska?

Skriv- och språktips, engelska

Skriv och språktips på svenska

Hur var det nu med särskrivningar och vad har vi för främmande fåglar i språket?

Skriv- och språktips, svenska

Få behörighet i EpiServer

Har du redan behörighet att redigera sidor på miun.se men behöver utöka behörigheten för att kunna redigera mer sidor? 

Då behöver du.....

Grundkurs i EpiServer

För att få behörighet till att redigera sidor på miun.se behöver du gå en kurs. 

Publicera på miun.se

Tillgänglighet på webben - att tänka på när du publicerar

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ställer krav på att information på myndigheters webbplatser ska vara tillgänglig för alla.

Tillgänglighet på webben - att tänka på när du publicerar

Mittuniversitetets bildbank

Bilderna i bildbanken får användas i produkter som har Mittuniversitetet som avsändare.

Bildbanken

Beställa visitkort

Om du vill ha visitkort så kan du beställa det. Observera att du måste ha prefekts/chefs godkännande innan du lägger en beställning.

Beställning av visitkort

E-postsignatur

För att skapa ett enhetligt uttryck i vår kommunikation med omvärlden bör vi använda en gemensam e-postsignatur.

Skapa en e-postsignatur

Personlig sida

En personlig sida är en sida som skapas med automatik och visar dina kontaktuppgifter samt de publikationer som du har i Diva. Personliga sidan syns på din avdelnings-/institutionssida när man klickar på ditt namn under menyvalet "Medarbetare". Personliga sidan visas även när man söker efter dig i vår sök. Om du vill kan du fylla sidan med egen information.

Redigera din personliga sida

Checklista för intern kommunikation av projekt

https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/forvaltning/kommunikation/checklistor/projektkommunikation-internt_checklista.pdf

Lägg över i en webbsida

Kanalkarta Mittuniversitetets kanaler i den interna kommunikationen

Intern kommunikation_kanaler_generell.pdf

Gör om till webbsida

Texten ligger idag i ett dokument - göra om det till en egen sida och länka till den?

Mall för dokumentation av interna kanaler inom institution/avdelning

Intern kommunikation_mall.docx

Behöver läggas in i nya mallen

Skapa nyhet på medarbetarinfo

Om du vill publicera en nyhet på medarbetarportalen finns det ett verktyg som du ska använda.

Skapa en medarbetarnyhet

Medier

Mittuniversitetet ofta uppmärksammas i media. Men hur ska du tänka kring pressmeddelanden eller om en journalist ringer dig?

Samlad information och tips kring medier

Tips för pressinbjudan

https://www.miun.se/siteassets/forvaltning/kommunikation/meny-anstalld/gemensamma-funktioner/informationsfragor/massmedia-och-pr/tips-for-pressinbjudan-2021.docx

Behövs denna? I så fall lägg över i en webbsida

Tips för pressmeddelanden

https://www.miun.se/siteassets/forvaltning/kommunikation/meny-anstalld/gemensamma-funktioner/informationsfragor/massmedia-och-pr/tips-for-pressmeddelanden-2021.docx

Lägg över i en webbsida

Tips vid mediekontakter

https://www.miun.se/siteassets/forvaltning/kommunikation/meny-anstalld/gemensamma-funktioner/informationsfragor/massmedia-och-pr/tips-vid-mediekontakter-2021.docx

Lägg över i en webbsida

Digitala anslagstavlor - checklista för kommunikation

https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/forvaltning/kommunikation/checklistor/digitala-anslagstavlor_checklista-for-kommunikation.pdf

Lägg över till en webbsida och uppdatera

Epostlista studentportalen - Info om hur du söker ut och skapar e-postlistor till studenter

https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/forvaltning/kommunikation/medarbetarinfo/pdf/epostlista-studentportalen.pdf   

Stäm av med FUS om den gäller, ev lägga över i en webbsida

Skapa nyhet på miun.se/student

Om du vill publicera en nyhet på miun.se/student finns det ett verktyg som du ska använda.

Skapa en studentnyhet

Vägledning och stöd om studentkommunikation

Behöver du tips och vägledning om hur du ska kommunicera med dina studenter? 

Samlad information om studentkommunikation

Blogga tips och råd

Texten ligger idag i ett dokument - göra om det till en egen sida och länka till den?

Debattartikel - checklista för att skriva debattartikel

Texten ligger idag i ett dokument - göra om det till en egen sida och länka till den?

Kommunicera en öppen föreläsning

Texten ligger idag i ett dokument - göra om det till en egen sida och länka till den?

Kommunikationsplan i forskningsprojekt

Texten ligger idag i ett dokument - göra om det till en egen sida och länka till den?

Poddar - spridiningsplan

Hur ska din podd spridas och nå lyssnare?

Ta hjälp av spridningsplanen

Populärvetenskapligt föredrag

Texten ligger idag i ett dokument - göra om det till en egen sida och länka till den?

Skapa sida för forskningsprojekt

Vi vill att våra forskningsprojekt ska synas på vår webb. Därför vill vi att du ska använda det verktyg som finns för att skapa en sida för ditt projekt.

Om du behöver hjälp ska du kontakta den kommunikatör som är knuten till din institution eller forskningsmiljö.

Skapa sida för forskningsprojekt

Vetenskaplig poster

För att skapa en vetenskaplig poster ska du använda den mall som finns och du behöver tänka mer "annons" än "rapport".

Mall och riktlinjer för vetenskaplig poster

Göra en egen PowerPoint-presentation

Här hittar du tips kring hur du skapar en bra presentation.

Skapa en vetenskaplig eller populärvetenskaplig PowerPoint-presentation

PowerPoint-presentationer

Övergripande presentationerna av Mittuniversitetet finns på svenska och engelska. De innehåller valbara sidor med statistik från aktuell årsredovisning.

PowerPoint-presentationer

Riktlinjer för utbildningstext i ATLAS

https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/forvaltning/kommunikation/checklistor/riktlinjer-utbildningstext-2018-2019-kopia.pdf

Lägg över i en webbsida

Tydligt och enhetligt uttryck i vår kommunikation

Mittuniversitetet vill stå för öppenhet, gemenskap och mångfald. Med verklighetsnära utbildning och forskning av hög kvalitet finns en naturlig och nära koppling till arbetslivet och det omgivande samhället. Vår kommunikation och grafiska profil ska återspegla detta.

Mittuniversitetets grafiska profil

Vägledning för kommunikation

https://www.miun.se/siteassets/forvaltning/kommunikation/trycksaker/kommunikation_en-vagledning-2020.pdf

Lägg över i en webbsida 

Vad gäller kring tillgänglighet?

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) ställer höga krav på digital tillgänglighet. Som anställd vid Mittuniversitetet behöver du förstå vad digital tillgänglighet handlar om och agera utifrån lagkraven.

Tillgänglighet