Här hittar du information om de tjänster som Mittuniversitetet erbjuder.

Felanmälan och uppstartshjälp i lokaler

En grupp för teknisk support jobbar med att skapa trygghet med teknik i undervisningslokaler, konferensrum och grupprum, så väl genom support som genom förebyggande arbete för att säkerställa att...

Parkering

Parkering vid Mittuniversitetets campus är avgiftsbelagd även för personal.

Rumsskyltar

Här kan du skapa din egen namnskylt. På grund av formulärets teckenbegränsning får ett fåtal namn inte plats. Om det gäller ditt namn, kontakta vaktmästeriet, så hjälper de dig att ta fram en mall...

Servicecenter

Oavsett om du är student, anställd eller besökare kan du vända dig med dina frågor och ärenden till vårt Servicecenter. Vi hjälper dig med allt från praktiska frågor såsom parkeringsmöjligheter run...

Upphandling

Mittuniversitetets upphandlings- och inköpsregler gäller för universitetets samtliga organisatoriska enheter samt i de projekt där universitetet deltar. Alla inköp och upphandlingar ska ske i...

Vaktmästeri

Vaktmästerierna hjälper till med post- och godshantering, flytthjälp, möbler, tryckeritjänster, kontorsmateriel, IT-tillbehör, nycklar & lås, larm i lokaler & korridorer samt återvinning m.m.

Sidan uppdaterades 2022-04-22