Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande instans, medan rektor leder universitetsledningens dagliga arbete. Universitetsförvaltningen och fakulteterna står för viktiga stödfunktioner till institutionerna och centren där vår utbildning och forskning bedrivs.

Sidan uppdaterades 2024-02-13