Informationen på sidan gäller de som är antagna till utbildning på forskarnivå vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, NMT.

Om ni har förslag på nyttiga länkar så skicka via e-post till stefan.pettersson@miun.se 

 

(We are working to make a page with information in English)

Introduction to Administrative Issues 

To facilitate your workday and in addition to your individual introduction you had when you were employed, you will find further information about staff issues, terms of employment and equal opportunities at https://www.miun.se/en/staff/employee/information-for-new-employees/

Forskningsdatabasen når du via verktyg i medarbetarportalen.