Webbinarium på temat Livslångt lärande i en digital era / Webinar on Lifelong learning in a digital era

lärare pedagog klassrum grundskola teknik robot

Datum/Date: Måndag 16:e november / Monday November 16th

Tid/Time: 13.00-16.00 CET

Det här är ett webbinarium för dig som är intresserad av livslångt lärande, digitalsering i ett föränderligt utbildningssystem och lärande för yrkesverksamma.
Det blir en inspirerande eftermiddag med tre internationellt välmeriterade experter som keynotes. Dessa kommer att ge kortare introducerande föreläsningar med efterföljande frågestund. Webbinariet kommer att ges på engelska. Deltagandet är kostnadsfritt.

Information in English

This is a webinar for you who are interested in issues concerning lifelong learning, digitalisation in a changing educational system, and professional development.
We hope to give you an inspiring afternoon with three internationally recognised experts as keynotes. They will each give you a shorter introductive presentation followed by a question and answer session. The webinar will be held in English. There will be no fee for participation.


Program

13.00-13.10: Inledning/Introduction

13.10-13.30: Keynote 1: I told you so! 20 years ago - Lars Svensson

13.30-13.50: Discussion 1

14.00-14.20: Keynote 2: Hybrid and networked lifelong learning: Ways of knowing, doing and being in a post-digital world - Rikke Toft Nørgård

14.20-14.40: Discussion 2

14.50-15.10: Keynote 3: A call for agency: Helping to make learners life-ready - Lisa-Marie Blaschke

15.10-15.30: Discussion 3

15.30-16.00 Paneldebatt och avslutning/Panel discussion and concluding remarks

Presentationer/Presentations

Kontakt

Jimmy Jaldemark

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428288

Åsa Bång

Koordinator|Coordinator

010-1428207