Medarbetare

Hej medarbetare!

Du måste "Logga in" för att se din personliga information.

Jag behöver hjälp med min inloggning

Medarbetarinfo

Se film från Aktuellt & Angeläget

Nu kan du se filmen från senaste Aktuellt & Angeläget den 18 maj. Då informerade rektor, förvaltningschef och dekaner om aktuella frågor och berättade om vad som är på gång vid universitetet.

2022-05-25

147 förslag för ett mer attraktivt och levande campus

Nu är förstudien om framtidens arbetssätt och framtidens campus klar, som handlar om att vad som ska känneteckna framtidens arbetssätt på Mittuniversitetet och hur vi kan få ett mer attraktivt och levande campus.

2022-05-24

Forskningsstudie om genusbaserad utsatthet i akademin klar

För första gången har svenska universitet och högskolor genomfört en gemensam och nationell forskningsstudie om hur vanligt det är med genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier inom akademin. Idag presenterades den första rapporten.

2022-05-20

Viktigt att tänka på för dig som är lärare på en sommarkurs 2022

Under veckorna 28-30 kommer vi på Pedagogisk utveckling ha begränsade möjligheter att hjälpa och stödja i frågor som relaterar till pedagogisk utveckling och i Moodle och MiunPlay. För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt så ber vi dig därför att kontakta oss i god tid innan din kurs börjar.

2022-05-20

Ny ukrainsk forskare till Mittuniversitetet

KK-stiftelsen har utlyst en satsningen om totalt 50 miljoner kronor över en treårsperiod för att stödja ukrainska forskare. Mittuniversitetet är ett av lärosätena som fått beviljade medel och inom kort välkomnas ytterligare en ukrainsk forskare.

2022-05-20

I fokus

Ledningen informerar

Kalender