RCR Lab

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen KRISFORSKNING. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 9 svenska sidor och 5 engelska sidor som är taggade med KRISFORSKNING. Innehållet kan variera beroende på språk.

RCR utvärderar MSBs arbete under pandemin

Risk- och krisforskningscentret, RCR, vid Mittuniversitetet har fått uppdraget att utvärdera hur Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, har hanterat pandemin. Utvärderingen ska vara klar...

Sverige brinner

I projektet "Sverige brinner: en studie av frivilliginsatser och lokalbefolkningens krisberedskap under skogsbränderna sommaren 2018" studeras hur olika typer av frivilliga, samt boende i...

Sidan uppdaterades 2019-11-12