Forskargrupper

Spara favorit 15 feb februari 2018

Matematikforskningen är indelad i fyra områden; Didaktik, Diskret matematik, Komplex analys och Homogeniseringsteori. Här nedan kan du läsa mer om våra forskargrupper.

Homogeniseringsteori
Homogeniseringsteori behandlar effektiva egenskaper och mikrovariationer hos heterogena material. Det kan röra sig om värmeledning och elasticitet i kompositmaterial eller strömning av vätska som filtreras genom finfördelade material.

Ämnesdidaktik
Vid Mittuniversitetet bedrivs forskning inom flera områden inom naturvetenskapernas och matematikens didaktik. Ett omfattande samarbete finns med forskare och universitet i Sverige, Norden och övriga världen.

Diskret matematik
Vår forskning är inriktad mot designteori och integrerbara system. Inom designteori arbetar vi med fundamentala frågor kring blockdesigns och rad-kolumn designs.

Komplex analys
Vi forskar mestadels i komplex analys i flera variabler, där forskningen är inriktad emot pluripotential, komplex geometri och integralformler.