Våra ämnen

Spara favorit 2 jan januari 2019

Utbildning och forskning bedrivs inom följande ämnesområden:

Engelska

Engelska talas i varierande grad av ungefär en femtedel av världens befolkning och engelskspråkig kultur påverkar nästan alla människor på jorden. Att läsa engelska på Mittuniversitetet ger eftertraktade kunskaper i tal, skrift och analysförmåga men även en djup inblick i engelskspråkiga länders samhällsstruktur. Sådana kunskaper, insikter och färdigheter blir allt viktigare var man än arbetar.

Genusvetenskap, genrebild

Genusvetenskap

Genusvetenskap, inbegripet inriktningar som könsteoretisk forskning, feministisk forskning, mansforskning, sexualitetsforskning med mera. Det handlar om att undersöka och problematisera det vi till vardags kallar kön.

Historia

Historia är ett insamlings-, organiserings- och detektivarbete. Den säger inte bara något om det förflutna utan berättar även varför vår samtid ser ut som den gör idag. Kärlek, krig, politik och vad som stod på middagsbordet för 800 år sedan är alla delar av historien. Som student i historia kommer du att utveckla en förmåga att värdera tolkningar av det förflutna och sålla bland stora mängder information.

Kriminologi

Kriminologi som ämnesområde omfattar flera olika ämnen vilka syftar till att få bättre kunskap om brott och dess uppkomst där den tillämpade kriminologin fokuserar på hur brott kan förhindras. En viktig aspekt med den tillämpade kriminologin är att koppla samman teorierna med individen och samhället.

Litteraturvetenskap

Varför läser vi och hur? Och hur har vi gjort det genom tiderna? Litteraturvetenskap behandlar texter genom historien fram till idag. Allt från antikens Odysseus till fenomenet Harry Potter. Att tolka texterna och förstå dem i sitt sammanhang är en stor del av litteraturvetenskapen vid Mittuniversitetet. I ämnet ingår också kreativt skrivande.

Religionsvetenskap

I religionsvetenskap studeras religioner i historia och nutid, ur flera olika aspekter. På kurserna samsas filosofiska, psykologiska och politiska perspektiv och religionerna sätts in i sina historiska sammanhang. Studierna börjar brett för att sedan fokusera på närstudier i form av självständiga arbeten inom något av ämnets forskningsfält.

Sociologi

Sociologin som vetenskap handlar om att förstå och förklara samhällets sätt att fungera. Det betyder att sociologin har till uppgift att undersöka och reflektera över olika samhälleliga fenomens tillstånd, utveckling och förändring.

Statsvetenskap

Statsvetenskap är ett ämne med bred inriktning mot nationella och internationella samhällspolitiska frågor. I dagens internationaliserade värld behövs personer med en vidare kompetens och allmän överblick över en värld i snabb förändring. Statsvetenskap är den vetenskap som ger dig kunskap om politiska företeelser och dess villkor.

Svenska språket

Studier i Svenska språket har du nytta av vad du än väljer att arbeta med. På kurserna i svenska språket tar vi främst upp den nutida svenskan, men vi kommer också in på svenska språkets historia, dialekter och grannspråk. Likaså studerar vi hur individer och grupper använder språket i olika situationer. Du får själv god träning i att tala och skriva inför ditt yrkesliv.