Forskningen på institutionen för humaniora och samhällsvetenskap sker inom ramen för ett stort antal ämnen. Den är organiserad ämnesvis och i hög grad individuellt präglad.

115761-two-books-opened-and-stacked.jpg

Vår forskning är ibland svårfångad och svårförutsägbar. Det handlar om att förstå mänskligt skapande och handlande i nutid eller i det förgångna. Forskarna försöker efter bästa förmåga att återskapa historiska kontexter eller finna svar på frågor som förklarar vår samtid. Ofta sker forskningen i tvärvetenskapliga samarbeten, med kollegor på Mittuniversitetet eller forskare på lärosäten i andra delar av världen.

En stor del av forskningen sker inom ramen för några av Mittuniversitetets forskningscenter, Risk and Crisis Research Center (RCR) och DEMICOM, samt Forum för Genusvetenskap (FGV).

I dagsläget är det fyra av institutionens ämnen som är ämnen som är forskarutbildningsämnen; engelska, historia, statsvetenskap samt sociologi i samarbete med genusvetenskap och kriminologi.

Institutionens publikationer hittar du i bibliotekets databas DIVA

Vill du veta mer om forskarutbildningen? Läs mer här.

Längre ner på denna sida hittar du presentationer av varje ämne.

Risk and crisis research centre

Risk and Crisis Research Centre (RCR) utvecklar och kommunicerar kunskap om risk, kris och säkerhet. Verksamheten består av forskning, utbildning och samverkan med företag, myndigheter och allmänhet.

DEMICOM

Forskning om demokrati och kommunikation i det digitala samhället. Forskningen är tvärvetenskaplig och berör ämnen som journalistik, kriskommunikation, medieutveckling, organisationers kommunikatio...

Forum för genusvetenskap

Forum för Genusvetenskap, FGV, är ett regionalt kunskapscentrum som i samverkan bedriver innovativ forskning med nationell och internationell spets.

ECOHUM

ECOHUM, the Eco-Humanities Hub, was launched by the Department of Humanities at Mid Sweden University in the spring of 2014.

Nätverket för arbetslivsforskning (NAFS)

NAFS består av forskare från Humanvetenskapliga fakulteten (HUV) vid Mittuniversitet. Det är en tvärvetenskaplig forskargrupp med medlemmar från en rad samhällsvetenskapliga ämnen: kulturgeografi,...

Ämnen