Våra program och kurser

Spara favorit 2 jan januari 2019
Engelska  
Kurs Nivå Hp
Engelska GR (A), 30 hp Grundnivå 30
Engelska GR (A), 30 hp Grundnivå 30
Engelska GR (A), Business Writing II, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Engelska GR (A), Business Writing, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Engelska GR (A), Engelska för lärare åk 4-6, 30hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II, 30 hp Grundnivå 30
Engelska GR (A), Muntlig affärsengelska, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Engelska GR (B), 30 hp Grundnivå 30
Engelska GR (B), 30 hp Grundnivå 30
Engelska GR (C), 30 hp Grundnivå 30
Engelska GR (C), 30 hp Grundnivå 30
Engelska AV, Humanistiska perspektiv, 7,5 hp Avancerad 7,5
Engelska AV, Lingvistik, 7,5 hp Avancerad 7,5
Engelska AV, Litteratur och miljö, 7,5 hp Avancerad 7,5
Engelska AV, Litteraturteori I, 7,5 hp Avancerad 7,5
Historia  
Kurs Nivå Hp
Historia GR (A), 30 hp Grundnivå 30
Historia GR (A), 30 hp Grundnivå 30
Historia GR (A), När Sverige blev till: medeltiden, ca 1050-1350, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Historia GR (A), Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 hp. (1-15). Ingår i Lärarlyftet, 15 hp Grundnivå 15
Historia GR (A), Släktforskning - en introduktion, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Historia GR (A), Släktforskning - en introduktion, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Historia GR (B), 30 hp Grundnivå 30
Historia GR (C), 30 hp Grundnivå 30
Historia AV, Empiriskt forskningsfält, 7,5 hp Avancerad 7,5
Historia AV, Humaniora och bildning, 7,5 hp Avancerad 7,5
Historia AV, Humanistisk vetenskapsteori, 7,5 hp Avancerad 7,5
Historia AV, Teori- och metodkurs, 7,5 hp Avancerad 7,5
Litteraturvetenskap  
Kurs Nivå Hp
Litteraturvetenskap GR (A), 30 hp Grundnivå 30
Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, 30 hp Grundnivå 30
Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, Barn & ungdom, 30 hp Grundnivå 30
Litteraturvetenskap GR (A), Kulturjournalistik och kritik, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Litteraturvetenskap GR (B), 30 hp Grundnivå 30
Litteraturvetenskap GR (B), Kreativt skrivande, 30 hp Grundnivå 30
Litteraturvetenskap GR (C), 30 hp Grundnivå 30
Litteraturvetenskap GR (C), Kreativt och kritiskt skrivande, 30 hp Grundnivå 30
Litteraturvetenskap AV, Humaniora och bildning, 7,5 hp Avancerad 7,5
Litteraturvetenskap AV, Humanistisk vetenskapsteori, 7,5 hp Avancerad 7,5
Litteraturvetenskap AV, Modernitet och modernism, 7,5 hp Avancerad 7,5
Litteraturvetenskap AV, Natur, framsteg, undergång. Om Adornos naturbegrepp, 7,5 hp Avancerad 7,5
Religionsvetenskap  
Kurs Nivå Hp
Religionsvetenskap GR (A), 30 hp Grundnivå 30
Religionsvetenskap GR (A), 30 hp Grundnivå 30
Religionsvetenskap GR (A), Magi i teori och praktik, 15 hp Grundnivå 15
Religionsvetenskap GR (A), Religion och världens undergång, 15 hp Grundnivå 15
Religionsvetenskap GR (A), Religion, litteratur och politik i det klassiska Aten, 15 hp Grundnivå 15
Religionsvetenskap GR (B), 30 hp Grundnivå 30
Religionsvetenskap GR (B), 30 hp Grundnivå 30
Religionsvetenskap GR (C), 30 hp Grundnivå 30
Religionsvetenskap GR (C), 30 hp Grundnivå 30
Religionsvetenskap AV, 30 hp Avancerad 30
Religionsvetenskap AV, Att undervisa i religionsvetenskap på gymnasiet, 15 hp Avancerad 15
Religionsvetenskap AV, Självständigt arbete, 30 hp Avancerad 30
Sociologi  
Kurs Nivå Hp
Sociologi GR (A), 30 hp Grundnivå 30
Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp Grundnivå 30
Sociologi GR (A), Den svenska välfärdsstaten, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Sociologi GR (A), Introduktion till social nätverksanalys, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Sociologi GR (A), Ledarskaps- och organisationsutveckling, 15 hp Grundnivå 15
Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället, 30 hp Grundnivå 30
Sociologi GR (A), Social nätverksanalys II, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Sociologi GR (A), Sociologi och Genus, 30 hp Grundnivå 30
Sociologi GR (A), Ungdomssociologi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Sociologi GR (B), 30 hp Grundnivå 30
Sociologi GR (B), Ledning och organisering under risk och kris, 30 hp Grundnivå 30
Sociologi GR (C), 30 hp Grundnivå 30
Statsvetenskap  
Kurs Nivå Hp
Statsvetenskap GR (A), 30 hp Grundnivå 30
Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i ett internationellt perspektiv, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i teori och praktik, 15 hp Grundnivå 15
Statsvetenskap GR (A), Skandinavisk politik, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Statsvetenskap GR (B), 30 hp Grundnivå 30
Statsvetenskap GR (B), Ledarskap i offentlig verksamhet, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Statsvetenskap GR (B), Utvärdering i offentlig verksamhet, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Statsvetenskap GR (C), 30 hp Grundnivå 30
Svenska som andraspråk  
Kurs Nivå Hp
Svenska som andraspråk GR (A), Inlärning och utveckling av ett andraspråk A4, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Svenska som andraspråk GR (A), Kultur och migration A3, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Svenska som andraspråk GR (A), Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv A2, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Svenska som andraspråk GR (A), Uttal och kommunikation A1, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Svenska som andraspråk GR (B), Andraspråksutveckling B2, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Svenska som andraspråk GR (B), Läromedel och skönlitteratur i skolan, B3, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Svenska som andraspråk GR (B), Svenska språket ur ett språktypologiskt perspektiv B1, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Svenska som andraspråk GR (B), Uppsats, B4, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Svenska språket  
Kurs Nivå Hp
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk för undervisning i åk 1-6, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Svenska språket GR (A), 30 hp Grundnivå 30
Svenska språket GR (A), Svenska för lärare i år 4-6, 1-30. Ingår i Lärarlyftet, 30 hp Grundnivå 30
Svenska språket GR (B), 30 hp Grundnivå 30
Svenska språket GR (B), 30 hp Grundnivå 30
Svenska språket GR (C), 30 hp Grundnivå 30
Svenska språket AV, Genusperspektiv på språk, 7,5 hp Avancerad 7,5
Svenska språket AV, Kognitiv semantik, 7,5 hp Avancerad 7,5
Svenska språket AV, Literacy. Skriftbruk som social praktik igår och idag, 7,5 hp Avancerad 7,5