Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)

Vi har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall.

Vi forskar och erbjuder utbildning inom historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket, religionsvetenskap, genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap.

Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Här finns även forskning kring arbetslivet inom nätverket NAFS.

Kontakt

Pär Olausson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 85 47

Lena Jonsson

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

010-142 81 71

Glenn Svedin

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 82 47

Susanna Öhman

Professor|Professor

010-142 81 85

HSV kontakt

HSV kontakt