Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)

Vi har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall.

Vi forskar och erbjuder utbildning inom historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket, religionsvetenskap, genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap.

Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Här finns även forskning kring arbetslivet inom nätverket NAFS.

Kontakt

Pär Olausson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 85 47

Karin Jarnkvist

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 88 69

Glenn Svedin

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 82 47

HSV kontakt

HSV kontakt