Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap forskar och erbjuder utbildning inom historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket, svenska som andraspråk, genusvetenskap, kriminologi, sociologi, statsvetenskap och sydsamiska.

Sidan uppdaterades 2024-02-07