Nätverket för arbetslivsforskning (NAFS)

NAFS består av forskare från Humanvetenskapliga fakulteten (HUV) vid Mittuniversitet. Det är en tvärvetenskaplig forskargrupp med medlemmar från en rad samhällsvetenskapliga ämnen: kulturgeografi, turismvetenskap, psykologi, sociologi, företagsekonomi, genusvetenskap, rehabiliteringsvetenskap.

Sammansättningen av forskare innebär att nätverket besitter kompetenser inom många olika metodologiska och teoretiska fält. Den sammantagna kompetensen används för att belyss frågeställningar med relevans för arbetsliv och arbetsmarknad, särskilt inom profilområdena Arbetslivsanknytning, Kompetensförsörjning, Hållbart arbetsliv och hälsa. 

Tre profilområden med brännande aktuella teman för arbetslivsforskningen beforskas inom gruppen:

  • Arbetslivsanknytning: detta område behandlar inkludering och exkludering på arbetsmarknaden, bland annat i termer av ungdomsarbetslöshet, kombinatörer, entreprenörskap.

  • Kompetensförsörjning: detta område bahendlar frågor kring arbetskraftsutbud och efterfrågan, bland annat i termer av flexibilitet, arbetskraftsrörlighet, omställning, motivation, rekrytering, ledarskap, innovation och innovationsförmåga.

  • Hälsa och hållbart arbetsliv: detta område behandlar familjeliv kontra arbetsliv, stress och arbetsbelastning.

NAFS arbetar även för att stärka kopplingar mellan utbildning och forskning vid Mittuniversitetet och samarbetar med Personal- och arbetslivsprogrammet.