Kriminologi omfattar flera olika ämnen som syftar till att öka kunskapen om brott och dess uppkomst där den tillämpade kriminologin fokuserar på hur brott kan förhindras. En viktig aspekt med den tillämpade kriminologin är att koppla samman teorierna med individen och samhället.

23090019-polis-marke-pa-uniform.jpg

Kriminologi, som betyder läran om brott, innehåller komponenter från många olika ämnesområden som till exempel psykologi, sociologi, juridik och medicin. Den tillämpade kriminologin har sin fokus på de verksamheter som aktivt arbetar med människor som har begått brott eller befinner sig i riskzonen för att så göra. Ämnet syftar till att koppla samman olika kriminologiska teorier med det samhälle som finns i dag.

Den tillämpade kriminologin är ett brett ämne med ett flertal olika inriktningar. Innehållet i ämnesområdet är bland annat kriminologiska teorier, brottets konsekvenser, psykopatologi, beroendelära, riskbedömning och riskhantering, partnerrelaterad brottslighet, hedersrelaterat våld, stalkning, psykopati, sexualbrott, rättspsykiatri, kriminalvård och kvinnor som gärningsmän.

Den forskning i kriminologi som bedrivs vid Mittuniversitetet har en tillämpad inriktning. Forskningen är en del av den forskning som internationellt sett befinner sig i områden som tangerar till exempel rättspsykologi (forensic psychology), rättspsykiatri (forensic mental health) och kriminologi (criminology). Idag bedrivs det omfattande internationell forskning vid Mittuniversitetet inom områden med riskbedömning för våld i fokus, där Sverige jämte Kanada, USA, Skottland och Australien har framträdande positioner. Nationellt bedrivs forskningen tillsammans med bland annat rättspsykiatrin, kriminalvården och polisen. Forskning kring psykopati, psykossjukdomar, partnerrelaterad brottslighet, stalkning och hedersrelaterad brottslighet är andra områden som det bedrivs forskning kring och där nya forskningsprojekt bildas kontinuerligt.

Medarbetare i kriminologi.

Studentarbete från Kriminologprogrammet

Författare Baer och Svensson

Vetenskaplig poster av Nina Baer och Jessika Svensson. Postern är baserad på deras C-uppsats.