Här hittar du alla våra medarbetare på institutionen.

Medarbetare, sorterade på förnamn

Anders Flykt

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 88 80

Anders Röjde

Universitetsadjunkt

010-142 82 74

Angelika Kaffrell-Lindahl

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-142 83 59

Anna Bjärtå

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 81 63

Anna Leiler

Doktorand|Doctoral Student

010-142 85 78

Anna-Lena Suorra

HUV: Fakultetshandläggare utbildning

010-142 83 99

Anneli Mårtenson

Universitetsadjunkt

010-142 82 42

Birgitta Forsberg

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-142 85 82

Carina Thörn

Universitetsadjunkt

010-142 89 27

Caroline Östman

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 79 16

Elisabet Rondung

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 89 72

Emelie Miller

Doktorand|Doctoral Student

010-142 80 25

Fanny Lundgren

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

010-142 87 75

Fara Tabrizi

Doktorand|Doctoral Student

Francisco Esteves

Prefekt |Head of Department

010-142 83 25

Fredrik Åhs

Professor|Professor

010-142 87 76

Helen Blomé

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-142 83 62

Helena Hoppstadius

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 82 54

Helena Örnkloo

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 81 43

Ingrid Zakrisson

Professor|Professor

010-142 83 33

Jennifer Meurling

Doktorand|Doctoral Student

010-142 85 89

Jens Bernhardsson

Universitetsadjunkt/Doktorand

010-142 88 34

Jessica H Jönsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 82 78

Karin Holstensson

Forskningsassistent|Research Assistant

Kerstin Weimer

Universitetsadjunkt/Doktorand

010-142 83 80

Magnus Israelsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 82 83

Maja Hyvönen

Amanuens|Teaching Assistant

010-142 88 20

Marcus Lauri

Universitetslektor|Senior Lecturer

Michaela Tjernberg

Studierektor|Studierektor

010-142 80 82

Niclas Almén

Universitetsadjunkt/Doktorand

010-142 79 98

Olympia Karampela

Universitetslektor, Adjungerad|Adjunct Lecturer

010-142 84 45

Pär Löfstrand

Forskare|Researcher

010-142 83 02

Sofia Smolle

Doktorand|Doctoral Student

010-142 88 40

Sofie Karlsson

Universitetslektor

010-142 82 81

Ulf Engqvist

Universitetslektor|Senior Lecturer

Ulrika Danielsson

Prefekt |Head of Department

010-142 84 90

Ummis Jonsson

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-142 88 09

Åsa-Helena Hedman

Universitetsadjunkt

010-142 83 82