Institutionen bedriver sin verksamhet vid Campus Östersund. Vi forskar och utbildar inom grundläggande områden inom psykologi och socialt arbete.

Kontakt

Ulrika Danielsson

Prefekt |Head of Department

+46 (0)10-1428490