Institutionen bedriver sin verksamhet vid Campus Östersund. Vi forskar och utbildar inom grundläggande områden inom psykologi och socialt arbete.

Våra viktigaste program på grundutbildningsnivå är Psykologprogrammet, Personal- och arbetslivsprogrammet samt Socionomprogrammet. På avancerad nivå ger vi ett magisterprogram i socialt arbete och ett masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion. Vi erbjuder också forskarutbildning i så väl psykologi som socialt arbete. Våra fristående kurser ges antingen som campuskurser eller som distanskurser (de flesta med en eller några tidsbestämda träffar online och/eller på campus).

Vi samverkar även med kommuner, landsting, frivilligorganisationer och andra aktörer i samhället.

Kontakt

Ulrika Danielsson

Prefekt |Head of Department

010-1428490