Här finner du institutionens aktuella projekt inom psykologi.

Våra projekt: Psykologi

AMIR

Forskningsprojektet AMIR (assessment of mental health and early intervention for refugees) syftar till att utveckla och utvärdera metoder för bedömning och intervention av psykisk ohälsa bland...

Language Lab

Language Lab är en forskningsgrupp som undersöker olika aspekter av språkkognition och psykolingvistik.

Tät.nu

Utvärdering av Internetgiven KBT vid urininkontinens hos kvinnor