Inom Institutionen för utbildningsvetenskap är pedagogik det akademiska huvudämnet. Pedagogik som vetenskaplig disciplin har som huvudsaklig uppgift att beskriva, förstå och förklara påverkansprocesser som fostran, utbildning, undervisning och lärande inom en samhällelig kontext.