Samverkan skapar möjligheter

Vi samarbetar med olika aktörer i det omgivande samhället för att bidra till utveckling och vi välkomnar fler samarbetspartners för givande samarbeten.