Vattendrag hand testar vatten

Här hittar du nyheter och aktuell forskning kring natur.

En tjej står vid en sjö

Naturligtvis-BUF

Cirka 20 procent av oss har funktionsnedsättning. Till det kommer alla som kanske är tillfälligt sjuka, skadade eller gravida. Naturturismföretag som utvecklar sin verksamhet så att den blir mer tillgänglig ser en stor efterfrågan.

Nyheter relaterade till natur

Hur kan ny teknik minska konflikter kring naturturism och friluftsliv?

Nu ska forskare undersöka hur ny, digital teknik kan användas för att minska konflikter och samtidigt förbättra upplevelser kopplade till naturturism och friluftsliv. I ett nytt, treårigt forskningsprojekt samverkar Mittuniversitetet med universitet i fem andra europeiska länder.

2023-04-05

Ny kurs vill rikta fokus mot hållbar skogsvård

Hyggesbruk kontra hållbara skogsbruksmetoder? Debatten kring skogen och hur den brukas har intensifierats i Sverige under den senaste tiden. Till hösten startar en ny kurs vid Mittuniversitetet för den som vill lära sig mer om skogliga naturvårdsfrågor.

2023-03-20

Sidan uppdaterades 2023-03-06