Idrott, hälsa och vård

Spara favorit

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen IDROTT, HÄLSA OCH VÅRD. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 85 svenska sidor och 28 engelska sidor som är taggade med IDROTT, HÄLSA OCH VÅRD. Innehållet kan variera beroende på språk.

Fysisk inaktivitet – en ledande riskfaktor för ökad dödlighet

Fysisk inaktivitet är den fjärde ledande riskfaktorn för ökad dödlighet globalt och det är den främsta orsaken till hjärt-kärlsjukdomar och cancer, som är...

Högteknologiska simulatorer kan öka patientsäkerheten

Hjärtstillestånd, lunginflammation och blödningar är några av sjukdomstillstånden som studenterna vid sjuksköterskeutbildningen på Mittuniversitetet kan öva...

Sverige ska bli internationellt ledande inom hållbart friluftsliv och idrott

Mittuniversitetet kommer att leda ett stort, fyraårigt forskningsprogram som ska undersöka effekter av idrott och friluftsliv på natur och miljö....

Långsiktig parasport

Forskning och utveckling inom para-alpin skidåkning och para-kanot ska bidra till långsiktig parasportutveckling tillsammans med IPC, Internatione...

Visa fler