Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)

Spara favorit 28 feb februari 2019
Distanskurs

Institutionen bedriver sin verksamhet vid Campus Östersund.

Vi forskar och utbildar inom grundläggande område i psykologin och socialt arbete.

Våra viktigaste program på grundutbildningsnivå är Psykologprogrammet, Personal- och arbetslivsprogrammet samt Socionomprogrammet. På avancerad nivå ger vi ett magisterprogram i socialt arbete och ett masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion. Vi erbjuder också forskarutbildning i så väl psykologi som socialt arbete. Våra fristående kurser ges antingen som campuskurser eller som distanskurser (de flesta med en eller några tidsbestämda träffar online och/eller på campus).

Vi samverkar även med kommuner, landsting, frivilligorganisationer och andra aktörer i samhället.

Kontakta PSO-institutionen

Prefekt:
Francisco Esteves

Pro-prefekt:
Ulrika Danielsson

Vice-prefekt Socialt Arbete:
Charlotte Andoh-Appiah

Vice-prefekt Psykologi (bemanningsfrågor):
Marie-France Champoux-Larsson

Ämnesföreträdare Psykologi:
Ingrid Zakrisson

Ämnesföreträdare Socialt arbete:
Majen Espvall

Studierektor (utbildningsfrågor):
Michaela Tjernberg

Ämnesstudierektor (utbildnings- & bemanningsfrågor Socialt arbete):
Anneli Mårtenson

Programansvariga:
Psykologi
Personal- och arbetslivsfrågor programmet: Ulrika Danielsson & Pär Löfstrand
Psykologprogrammet: Elisabet Wasteson
Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion: Francisco Esteves & Michaela Tjernberg
Socialt arbete
Socionomutbildning: Charlotte Andoh-Appiah

Psykologmottagningsansvarig: Anna Leiler

Psykologilaboratorieansvarig: Jens Bernhardsson

Fakultetsadministratör Psykologi: Maria Görlin

Fakultetsadministratör Socialt arbete: Maria Sundberg

Postadress:
Mittuniversitetet
PSO
831 25 Östersund

Besöksadress:
Kunskapens väg 1, Hus P (Psykologi)
Studiegången 1, Hus L (Socialt arbete)