Mittuniversitetets risk- och krisforskningscentrum RCR är en av Sveriges ledande forskningsmiljöer inom risk, kris och resiliens. Vi studerar risk och kris med en samhällelig utgångspunkt, från individnivå till policynivå, i syfte att öka samhällets resiliens.   

Aktuellt på RCR

tis 16 apr
tis 16 apr

Åre Risk Event

Den 16–18 april 2024 arrangerar forskningscentret RCR konferensen Åre Risk Event i Åre, denna gång med temat "Krisberedskap i en föränderlig värld".

00.00–00.00

Kontakt

Risk and crisis research centre, RCR

Risk and crisis research centre, RCR

Kari Pihl

Verksamhetsansvarig|Head of Unit

+46 (0)10-1428978

Elin Larsson

Kommunikatör|Communications Officer

+46 (0)10-1428366

Sidan uppdaterades 2024-02-08