3N9A0007_mindre_FOTOCRED TINA STAFRÉNFOTOCRED TIN.jpg

RCR Lab

RCR Lab är ett simuleringslaboratorium vid Mittuniversitetet i Östersund. I labbet kan vilka miljöer och situationer som helst simuleras. På väggarna projiceras film, bild och VR i 360 grader. I kombination med surroundljud, vibrationer och dofter kan man uppleva både verkliga och overkliga miljöer på ett djupare sätt.

Samtidigt som ett scenario spelas upp kan interaktionen i labbet spelas in via 12 rörliga kameror och flera mikrofoner och därför kan man på ett enkelt sätt utveckla, utvärdera, undersöka olika saker i labbet.

RCR Lab används idag främst för forskning, metodutveckling och annan verksamhet inom risk-, kris- och säkerhetsområdet. Men vår teknik och flexibla design gör labbet mycket användbart även för andra verksamhetsområden och en lång rad ändamål inom forskning, samverkan och lärande.

Välkommen till en unik simuleringsmiljö!

RCR Lab är en del av forskningscentret Risk and Crisis Research Centre.
 

Finansiärer

 

 

Kontakt

Gustav Grut

Testledare|Test Supervisor

010-142 86 28

Kari Pihl

Testledare|Test Supervisor

010-142 89 78