RCR Lab är ett simuleringslaboratorium vid Mittuniversitetet i Östersund, där vilka miljöer och situationer som helst kan simuleras och dokumenteras. 

RCR Lab används idag främst för forskning, metodutveckling och övningar inom risk-, kris- och säkerhetsområdet. Men labbets teknik och flexibla design gör det mycket användbart även inom andra verksamhetsområden.

Välkommen till en unik simuleringsmiljö!

RCR Lab är en del av forskningscentret Risk and Crisis Research Centre.

Kontakta oss

Kari Pihl

Testledare|Test Supervisor

010-142 89 78

Finansiärer