Utsikt från labbet genom betongglas.

RCR Lab

Spara favorit 10 apr april 2017

Hösten 2017 invigs RCR Lab i Östersund.

Här kommer forskare och samverkanspartners att utveckla nya metoder för risk- och krisforskning samt metoder för att testa och utveckla övningar för risk- och krishantering. Labbet kommer att bli en fysisk och virtuell miljö för samverkan, lärande och forskning som tillsammans utgör en kunskapsnod unik i sitt slag.
  

3D-animering av labbet

Kontakt

Erna Danielsson
010-142 81 32

Jörgen Sparf
010-142 82 76

Finansiärer