Simulerad brand i RCR Lab

RCR Lab

Spara favorit 23 jan januari 2018

Välkommen till Mittuniversitetets simuleringslaboratorium i Östersund.

Här kommer forskare och samverkanspartners att utveckla nya metoder för risk- och krisforskning samt metoder för att testa och utveckla övningar för risk- och krishantering. Labbet kommer att bli en fysisk och virtuell miljö för samverkan, lärande och forskning som tillsammans utgör en kunskapsnod unik i sitt slag.

Den 15 november 2017 invigdes RCR lab och nu står vi redo för att ta emot studiebesök och gäster. Vi planerar även ett öppet hus för allmänheten.

Pressmeddelande om invigningen.